Bekijk alle nieuwsberichten
26-04-2017 | 12:10 In 2080 worden 50% meer mensen bedreigd door kustoverstromingen, zo stelt het onderzoek dat Deltares en Instituut voor Mileuvraagstukken (IVM-VU) hebben uitgevoerd. Deze resultaten werden op de EGU in Wenen op 25 april jl. gepresenteerd.   Eerder waren er al rivieroverstromingen wereldwijd in kaart gebracht met de openbare tool 'Aquaduct' door het World Resources instituut. Dirk Eilander onderzoeker bij Deltares en Philip Ward van het IVM-VU hebben samen met andere onderzoekers deze tool nu uitgebreid met kustoverstromingen. Hierin zijn gegevens over veranderingen in zeewaterstanden en bodemdaling gecombineerd met de kans op springvloed.     De ontwikkeling in cijfers Van de wereldbevolking woont 10% in laaggelegen gebieden, tot 10 meter boven het zeeniveau. Deze gebieden lopen risico op overstromingen. De verwachting is dat als gevolg van zeespiegelstijging en bodemdaling in 2080 50% meer mensen dan nu bedreigd worden door zware stormen, die typisch eens in de honderd jaar voorkomen.   Eilander over deze ontwikkeling: “Deze nieuwe cijfers over kust overstromingen geven een goed beeld waar op de wereld potentieel de grootste gevaren liggen. Alhoewel in absolute aantallen enkele grote landen eruit springen, zijn het veelal kleinere eilandstaten voor wie de gevolgen relatief het grootste zijn”.   Wat kun jij doen? Het Rode Kruis probeert mensen voor te bereiden op dit soort natuurrampen. Jij kan helpen! Met jouw steun kunnen er duurzame en innovatieve projecten wereldwijd gerealiseerd worden. Bekijk deze projecten hier. Geplaatst op: Voorkom de ramp