Bekijk alle nieuwsberichten
30-07-2018 | 11:32 Vruchtbare grond gaat verloren Het gevaar van erosie en verdorring van kwetsbare rivieroevers in Goutioubé, Sebou en Seibath ligt op de loer. Om dit tegen te gaan heeft het Rode Kruis al bomen aan de rivieroevers geplant in de regio’s Sebou en Goutioubé. Deze bomen (gombomen) hebben weinig onderhoud nodig en zorgen tegelijkertijd met hun diepe wortels voor een versteviging van de bodem. Bovendien kan deze boom goed groeien in een geërodeerd gebied. Herbebossing aan de rivieroevers In totaal heeft het Rode Kruis ruim 8.000 gombomen gepland die de rivieroevers in Sebou en Goutioubé weer moeten laten opbloeien. De herbebossing draagt bij aan een stevige bodem en gaat verdere erosie van de rivieroevers tegen. Rode Kruis vrijwilligers trainen de lokale bevolking hoe zij deze bomen zelf onderhouden en hoe zij de rivieroevers verder versterken.    Erosiegebieden aan de rivieroevers van de Senegalrivier in Sebou Mali    Onderhoud van geplante gombomen door vrijwilligers in Sebou Mali Zelfstandige gemeenschappen aan de rivieroevers Door herbebossing aan de geërodeerde rivieroevers en het vergroten van landbouwgebied van boeren is de lokale bevolking weerbaarder voor overstromingen, hevige regenbuien en perioden van grote droogte. Bovendien nemen voedselvoorzieningen en gezinsinkomens weer toe. Overstromingen voorspellen Sinds kort is zo’n 80% van de lokale bevolking aan de rivieroevers in Mali in staat zelfstandig de risico’s in kaart te brengen van hun omgeving. De bevolking houdt zelf de waterstanden van de Senegal rivier in de gaten. Het meten van het waterpeil stelt hen in staat toekomstige overstromingen te voorspellen. Door de opgestelde risicokaarten weet men hoe zij moeten reageren op naderende overstromingen. Betrokken burgers Om meer mensen aan de kwetsbare rivieroevers van Mali voor te bereiden op rampen, worden de geholpen inwoners actief betrokken bij de evaluatie van het project. Vrijwilligers van het Rode Kruis evalueren de resultaten van de uitgevoerde activiteiten onder de lokale bevolking door middel van enquêtes.  Rode Kruis vrijwilliger interviewt inwoner Geplaatst op: Laat rivieroevers in Mali weer opbloeien