Satellietbeelden zeggen veel over onze aarde

Normal 727f961ac612e473fabc563046887f6e7a8a77eb
 12-04-2018 | 11:18

Zijn natuurrampen te voorspellen? Absoluut! Met satellietbeelden worden mogelijk kwetsbare gebieden in kaart gebracht. Daarnaast kan er met die beelden geanalyseerd worden wat de weersinvloeden op die gebieden zijn. Op de dag van de Internationale Ruimtevaart staan we stil bij de mogelijkheden die satellietbeelden ons bieden. In ons dagelijks leven maken wij hier namelijk meer gebruik van dan je denkt.

Door satellietcommunicatiekunnen we gemakkelijk navigeren en communiceren we met mensen over de hele wereld. Ook ter voorbereiding op rampen is satellietcommunicatie onmisbaar, zo stelt ook ESA astronaut en pionier André Kuipers. ‘’Satellietbeelden leren ons heel veel over de aarde, over kwetsbare gebieden en rampen. De kunst is die informatie te vertalen in bruikbare geografische kaarten’’, aldus André Kuipers.


Duizenden mensenlevens gered

Door weerssatellieten kunnen we naderende natuurrampen zoals orkanen voorspellen en op de voet volgen. Jaarlijks blijven duizenden mensenlevens bespaard, omdat mensen vroegtijdig kunnen evacueren. Vanuit de ruimte besefte André Kuipers des te meer hoe klein onze planeet is, terwijl er 9 miljard mensen op rondlopen. ‘’Menselijke activiteiten zijn goed zichtbaar vanuit de ruimte, van irrigatiegebieden in de woestijn tot ontbossing in de amazone tot ontelbare vissersschepen’’, aldus Kuipers.


Orkaan Irma in beeld

Een voorbeeld van een natuurramp die accuraat in beeld is gebracht is orkaan Irma. Ruim een half jaar geleden werd Sint-Maarten getroffen door deze alles verwoestende orkaan. Om een inschatting van de uiteindelijke schade te maken, werden eerdere satellietbeelden samengevoegd met nieuwe beelden van vlak na de ramp. Hierdoor werd goed duidelijk waar de schade het grootst was en kon noodhulp snel en effectief worden ingezet.

 

 Satellietbeelden van orkaan Irma boven Sint-Maarten

 

Schade na orkaan Irma aan Sint-Maarten


Wil je weten wat
André Kuipers doet voor Malawi en Haïti?

André Kuipers draagt zijn steentje bij aan onze projecten in Malawi en Haïti. In Malawi is het Rode Kruis actief om samen met de inwoners risicogebieden in kaart te brengen. Haïti was ooit de Groene Parel van de Cariben, maar momenteel ligt het land er geërodeerd bij. Zie hier hoe jij kunt helpen om de impact van klimaatverandering in Malawi te beperken en hier hoe je inwoners van Haïti een hoopvolle toekomst kan geven.