€ 50.000 opgehaald
50.000 streefbedrag 100% bereikt
Deze pioniers steunen dit project: Thumb 6d208d3e8f9cc490b811b2b817cf8c26e106f605 TEDx Lees het verhaal Thumb d017a28da21ecf3c7228bc8aaaf4f5ba00a22e56 Directeur Commonland Lees het verhaal Thumb 6371ad73885035205ccd7217adc9345b1fe00d77 Founder Rockstart Lees het verhaal Thumb 541e040c64f3c71b85585d7672eb44e59a43e570 De Gooische Mij. Lees het verhaal

Erosie en overstromingen in Haïti

Ontbossing van hellingen in Haïti zorgt voor erosie en overstromingen. Deze bedreigen levens, landbouwgronden en huizen.

 

Dammen bouwen voor bescherming

Beplanting op hellingen gaat erosie tegen en het bouwen van dammen helpt tegen overstromingen. Willem, Lucas, Chris en Jim komen nu in actie voor de bouw van dammen en de herplanting van de kale ravijnen in Haïti. Help mee en bescherm de landbouwgrond van boeren en hun families.

Het Rode Kruis plant samen met de lokale bevolking grassen op de kale hellingen. En in het midden van de ravijn komt een cascade van dammetjes. Zo wordt het water afgeremd en is de afvoer gelijkmatiger. Hiermee neemt de kans op overstromingen af en beschermen we inkomsten en de eigen voedselvoorziening van lokale boeren.

Kosten

  • Voor €200 help je al één familie. 
  • De kosten voor het aanleggen van een dam zijn €350. 
  • De totale kosten van dit project bedragen €175.000. Voor dit bedrag kunnen we een gehele ravijn in Haïti voorzien van beschermende dammen en grassen.

 

Wat kun jij doen?

Met jouw hulp kunnen we samen met de lokale bevolkingen grassen planten op de hellingen en dammen bouwen in de ravijnen. Voor €200 help je al één familie.

Waarom wachten met hulp tot de ramp plaatsvindt? Laat natuurgeweld geen ramp worden.

Rode Kruis

info@voorkomderamp.nl

A62ce0a8fa0e06daa21df8874d7131e9ba64f073

Waarom wachten met hulp totdat de ramp plaatsvindt? Dat is de basisgedachte achter het Rode Kruis Prinses Margriet Fonds. Het Fonds wil kwetsbare mensen in kwetsbare gebieden voorbereiden op natuurgeweld. Duurzame en slimme initiatieven helpen de lokale bevolking zich op eigen kracht beter voor te bereiden op de volgende ramp. Doordat we in actie komen vóórdat een natuurramp plaatsvindt, kunnen we levens redden en veel schade en leed voorkomen.