€ 1.130 opgehaald
50.000 streefbedrag 2% bereikt
Deze pioniers steunen dit project: Thumb cd24b0e0679e2ea6d85b28286a5b20fd35041682 De Gooische Mij. Lees het verhaal Thumb d017a28da21ecf3c7228bc8aaaf4f5ba00a22e56 Directeur Commonland Lees het verhaal Thumb 34e31846b4bc3250587e81b83d2effd854bb47e7 Presentatrice Lees het verhaal Thumb 7335fbe084117fdd25eca028f2ce0cc180293199 ESA Astronaut Lees het verhaal

Rampen slaan toe op Haïti

Haïti was ooit de groene parel van de Cariben. Momenteel is het land echter erg kwetsbaar voor natuurrampen en ligt het er geërodeerd bij. Haïti heeft heel veel potentie. En wij willen het land en de inwoners weer een toekomst geven die hoopvol is! Help jij mee?

 

Haïti beter voorbereid op rampen

Dit bereiken we door:

  • De infrastructuur te verbeteren en scholen rampbestendig te maken zodat die als schuilplaats kunnen dienen
  • Dammen te bouwen in ravijnen die lager gelegen gebieden beschermen tegen overstromingen en bodemerosie
  • Kwetsbare gebieden goed in kaart te brengen
  • Mensen voor te bereiden op natuurrampen, door ze te informeren en door reddingsplannen met hen te trainen
  • Community plant natuurlijke gewassen die opbrengst genereren op de (lokale) markt om inkomen te verbeteren
  • Dieren, met name geiten, in apart omheinde gebieden te laten grazen om erosie te voorkomen

 

Lees meer over dit project onder de tab: Project informatie.

 

De Groene Parel in beeld

 

Rode Kruis

info@voorkomderamp.nl

Wist je dat Haïti ooit de groene parel van de Cariben was? Momenteel is Haïti een erg geërodeerd land en de natuurlijke vegetatie is verdwenen. Mensen plegen bij gebrek aan kennis en expertise soms nog meer roofbouw. Daarnaast wordt het land jaarlijks geteisterd door meerdere natuurrampen en daar is de bevolking slecht op voorbereid. Wij willen een land creëren waar mens en natuur weer in harmonie samenleven.

Hiervoor is geld nodig en daar hebben we jouw hulp bij nodig. Jij kan helpen om mensen te beschermen tegen het natuurgeweld en om hun land weer leefbaar te maken. Dit kun je doen door in actie te komen en geld op te halen voor dit project. Of door direct geld te doneren aan het project, waarmee we verschillende activiteiten kunnen uitvoeren. Lees hier verder!

 

Wat moet er gebeuren?

Harmonie terugkeren

Om de harmonie in Haïti terug te krijgen moeten er verschillende stappen worden gezet. Het Rode Kruis werkt hierin samen met Commonland. Een organisatie die gespecialiseerd is in het herstel van landschappen. Er wordt eerst met één gebied gestart om dit project op kleine schaal te optimaliseren. Het idee is dat we dit in vijf-jaar tijd doorzetten naar drie gebieden in diezelfde regio.

 

Iedereen doet mee

Het belangrijkste is dat iedereen in de gemeenschap betrokken is. Iedereen moet zich verantwoordelijk voelen voor het doen slagen van dit project. We werken samen met overheden, lokale gemeenschappen, internationale hulpverleners, en andere betrokkenen. Mensen in deze kwetsbare gebieden worden getraind om zichzelf voor te bereiden op de ramp die onvermijdelijk komen gaat. 

Groene berghellingen

Berghellingen worden weer beplant met natuurlijke beplanting. Mensen leren om gewassen te planten die opbrengst opleveren op de (lokale) markt, om vegetatie te herstellen, de grond weer vruchtbaar te maken en inkomen te generen voor de armste boeren. In iedere gemeenschap wordt een aantal mensen getraind die de leiding nemen en die erop toezien dat het landschap op de juiste manier gebruikt wordt. Vervolgens geven zij hier weer trainingen in aan andere mensen. 

 

Bescherming door dammen

In ravijnen worden dammen gebouwd. Dammen die mensen, huizen en gewassen  beschermen tegen bodemerosie en overstromingen in lagergelegen gebieden. Mensen leren deze dammen te bouwen en ook zelf te onderhouden.

Naast het feit dat dammen bescherming bieden aan gemeenschappen, zorgen ze er ook voor dat er waterreservoirs ontstaan die men kan aanboren in tijd van hevige droogte.

 

Ruimte voor dieren

Dieren, en in het bijzonder geiten, worden in afgebakende gebieden geplaatst waardoor zij gewassen niet kunnen aantasten. De gemeenschap leert de dieren te onderhouden en te voorzien van voedsel. Hierdoor krijgt het landschap dat bedoeld is voor landbouw rust en heeft elk gebied zijn eigen functie.

 

Betere infrastructuur

De infrastructuur wordt aangepakt, waardoor vervoer van goederen en diensten makkelijker gaat. Daarnaast kan er sneller en effectiever hulp verleend worden voor, tijdens en na een ramp. In de gebieden worden scholen rampbestendig gemaakt, waardoor kinderen veilig naar school kunnen en mensen uit de gemeenschap een veilige schuilplaats hebben tijdens een ramp.

 

Een samenhangende aanpak

Deze samenhangende benadering zorgt ervoor dat alle relevante onderdelen bij de wortel worden aangepakt. Hierdoor is de kans van slagen van dit project zeer groot. Alle activiteiten worden parallel en in samenhang met elkaar uitgevoerd, waardoor alle onderdelen elkaar versterken. Elk stuk is namelijk even relevant voor het doen slagen van dit project.

 

  

Wat kun jij doen?

Met jouw hulp zorgen we er samen met de lokale gemeenschappen voor dat Haïti weer groen en leefbaar wordt. Voor €20,- bescherm je al een familie door het bouwen van een dam! 

Steun dit project met een donatie of kom in actie! Laat natuurgeweld geen ramp worden!

 

A62ce0a8fa0e06daa21df8874d7131e9ba64f073

Waarom wachten met hulp totdat de ramp plaatsvindt? Dat is de basisgedachte achter het Rode Kruis Prinses Margriet Fonds. Het Fonds wil kwetsbare mensen in kwetsbare gebieden voorbereiden op natuurgeweld. Duurzame en slimme initiatieven helpen de lokale bevolking zich op eigen kracht beter voor te bereiden op de volgende ramp. Doordat we in actie komen vóórdat een natuurramp plaatsvindt, kunnen we levens redden en veel schade en leed voorkomen.