€ 23 opgehaald
30.000 streefbedrag 0% bereikt
Deze pionier steunt dit project: Thumb 7335fbe084117fdd25eca028f2ce0cc180293199 ESA Astronaut Lees het verhaal

De impact van klimaatverandering in Malawi

Klimaatverandering krijgt jaar na jaar meer impact in Malawi. De regenpatronen zijn veranderd, met afwisselende perioden van droogte en hevige overstromingen als gevolg. Vooral in de zuidelijke regio’s van Malawi zijn de terugkerende overstromingen een constante bedreiging voor levens, landbouwgrond en huizen.

Risico’s in kaart brengen

Een goede voorbereiding is het halve werk. Daarom helpt het Rode Kruis Malawiërs in de meest kwetsbare regio’s om vooraf goed de risico’s van een nieuwe overstroming in kaart te brengen. Letterlijk. Waar wonen veel mensen bij elkaar? Welke gebieden lopen snel onder? Waar liggen scholen en ziekenhuizen en hoe groot is de kans dat die onderlopen? Niet alleen de risico’s brengen ze in kaart, maar ook de oplossingen.Wat zijn de mogelijke evacuatieroutes? Werken de waarschuwingssystemen optimaal? En voor ná de ramp: hoe veel financiële reserves zijn er nodig zodat de getroffenen zelf hun leven weer zo snel en goed mogelijk op kunnen pakken?

Resultaat: sterkere gemeenschappen die de risico’s van een terugkerende overstroming kennen en hier goed op kunnen inspelen.

Kosten

  • Voor ongeveer €20 help je het waarschuwingsteam aan een megafoon om mensen te kunnen waarschuwen
  • Voor ongeveer €50 voorzie je één dorp in een van de drie gebieden van waarschuwingssystemen
  • Voor ongeveer €150 kun je de jaarlijkse rampenoefening in een school of dorp laten uitvoeren
  • Voor € 2.000 help je een opvanglocatie voorzien van hulpgoederen zoals tenten, dekens en kookgerei
  • In totaal heeft het Rode Kruis een bedrag van €12.600 nodig om trainingen voor de noodhulpteams van het Malinese Rode Kruis te realiseren

Het Rode Kruis heeft in totaal €30.000,- nodig om kwetsbare gebieden in kaart te brengen en mensen in deze gebieden beter voor te bereiden op natuurgeweld.

Lees meer over dit project onder de tab: Project informatie.


Wat kan jij doen?

Met jouw hulp kunnen we samen met de bewoners rondom de regio Lake Chilwa de risico’s en oplossingen in kaart brengen voor een volgende overstroming. Vanaf €150 help je al één dorp of school beter voorbereid te zijn op een overstroming. 

Steun dit project met een donatie of kom in actie! Waarom wachten met hulp tot de ramp plaatsvindt? Laat natuurgeweld geen ramp worden! 

Rode Kruis

info@voorkomderamp.nl

Achtergrond

Klimaatverandering krijgt jaar na jaar meer impact in Malawi. De regenpatronen zijn veranderd, met afwisselende perioden van droogtes en hevige overstromingen als gevolg. Vooral in de zuidelijke regio’s van Malawi zijn de terugkerende overstromingen een constante bedreiging voor levens, landbouwgrond en huizen. Alleen al tussen 2015 en 2016 werden 7,1 Malawiërs slachtoffer van weersgerelateerde rampen. Zo raakten meer dan 1.500 gezinnen in de laaglanden rondom Lake Chilwa hun huis kwijt tijdens de zware overstromingen van 2015.

Onderzoek toont aan dat de mogelijkheden voor voorbereiding op een ramp en duurzaam herstel na een ramp nog onvoldoende benut worden. Er liggen nog veel kansen op het gebied van risicoanalyses, waarschuwings- en evacuatiesystemen en rehabilitatie.

Het project

Risico’s in kaart

Een goede voorbereiding is het halve werk. Daarom helpt het Rode Kruis Malawiërs in de meest kwetsbare regio’s om vooraf goed de risico’s van een nieuwe overstroming in kaart te brengen. Letterlijk. Waar wonen veel mensen bij elkaar, welke gebieden lopen snel onder, waar liggen scholen en ziekenhuizen en hoe groot is de kans dat die onderlopen. 

Slim gebruik van data ligt ten grondslag aan dit project. Wegen, gebouwen, landbouwgrond, rivieren, drinkwaterpunten, bevolkingsdichtheid. Alles wordt via satelietbeelden en data analyses in kaart gebracht om een accurate risico analyse te kunnen maken, zelfs van de meest afgelegen gemeenschappen. Met deze kennis is het Rode Kruis in staat om sneller, effectiever en adequater de noodhulp voor te bereiden en uit te voeren.

 

Oplossingen in kaart

Niet alleen de risico’s worden in kaart gebracht. Ook de oplossingen: wat zijn de mogelijke evacuatieroutes, werken de waarschuwingssystemen optimaal, waar kunnen mensen opgevangen worden. Veel aandacht is er ook voor het versterken van het Malawinese Rode Kruis. De zustervereniging leert de beschikbare data te interpreteren en erop in te spelen. De noodhulpteams worden verder getraind, noodhulpvoorraden worden aangevuld en gekeken wordt naar een optimale samenhang met noodhulp initiatieven vanuit de overheid.

 

Na de ramp

Het programma richt zich ook sterk op de situatie na de ramp. En dan met name op de financiële bijstand aan de getroffenen, zogenoemde multi-purpose cash transfers. Hiermee kunnen getroffen gemeenschappen zelf hun leven weer zo snel en goed mogelijk op kunnen pakken. Dit wordt uitgebreid getest tijdens een pilot, waarbij van tevoren de markt in kaart wordt gebracht en de geschatte hoeveelheid financiële reserves die nodig zijn.

 

Resultaat

Resultaat: 241.265 mensen in Zomba, Chikwawa en Nsanje zijn beter voorbereid op terugkerende weersgerelateerde rampen. Ze kennen de risico’s en kunnen hier goed op kunnen inspelen. En na een ramp kunnen ze met financiële bijstand zelf de wederopbouw in handen nemen. Ze worden voorzien van goed gecoördineerde en getrainde hulpverlening van het Malawinese Rode Kruis in nauwe samenwerking met bestaande initiatieven van de overheid.

 

 

Voorbeeld kosten

Waarschuwingssystemen

 
Megafoons € 20
Fluitjes €  2
Vuurwerk € 2,50
Bewegwijzering evacuatieroutes  € 20
   

Noodhulp

 
Opvanglocaties (zoals scholen) van hulpgoederen voorzien € 2.000 per locatie
Lokale voorraden aanleggen van hulpgoederen:  
  • Tenten
€ 15 per stuk
  • Dekens
€ 6 per stuk
  • Kookgerei
€ 30 per set
   

Rampenoefening

 
Jaarlijkse training in een dorp of school € 150 per locatie
Training noodhulpteams Malawinese Rode Kruis € 12.600

 

Steun dit project met een donatie of kom in actie

 

A62ce0a8fa0e06daa21df8874d7131e9ba64f073

Waarom wachten met hulp totdat de ramp plaatsvindt? Dat is de basisgedachte achter het Rode Kruis Prinses Margriet Fonds. Het Fonds wil kwetsbare mensen in kwetsbare gebieden voorbereiden op natuurgeweld. Duurzame en slimme initiatieven helpen de lokale bevolking zich op eigen kracht beter voor te bereiden op de volgende ramp. Doordat we in actie komen vóórdat een natuurramp plaatsvindt, kunnen we levens redden en veel schade en leed voorkomen.