€ 2.187 opgehaald
75.000 streefbedrag 2% bereikt

Natuurrampen treffen de Filipijnen

Ieder jaar teisteren overstromingen en stormen de Filipijnen. Het leed en de schade zijn elke keer enorm. Niet alleen de directe schade van het natuurgeweld is voelbaar. Zo bestaat na een tropische storm nog lange tijd het gevaar voor een uitbraak van epidemieën als gevolg van het vervuilde overstromingswater. Op die manier blijven gemeenschappen kwetsbaar en kunnen ze zich moeilijk wapenen tegen een onvermijdelijke nieuwe ramp.

 

Gemeenschappen sterker maken

Sterke gemeenschappen zijn beter voorbereid op een ramp. Schoon drinkwater, goede hygiënische omstandigheden en kennis en middelen helpen hierbij. Het Nederlandse Rode Kruis komt daarom nu samen met Vitens Evides en Eau & Vie in actie voor sterke gemeenschappen. Help jij mee?

Dit project bewandelt twee wegen om de impact van een ramp te verkleinen. Samen met de lokale bevolking zoekt het Rode Kruis naar manieren voor een betere toegang tot schoon drinkwater en goede hygiënische voorzieningen.
Effect: mensen blijven gezonder, sterker en zijn beter in staat een epidemie na een ramp te voorkomen.
Daarnaast traint het Rode Kruis speciale teams die tijdens een ramp direct in actie komen. Effect: minder dodelijke slachtoffers, minder gewonden.

Kosten

  • Voor ongeveer €100 per gemeenschap kunnen we alle risico’s in een gemeenschap in kaart brengen.
  • Voor ongeveer €170 krijgt een Rode Kruis-vrijwilliger een training en uitrusting, zodat hij gemeenschappen kan voorlichten over hygiëne. Met 210 vrijwilligers worden 25.000 mensen bereikt. 
  • Voor ongeveer €400 rust je een rampenteam van 50 personen uit met EHBO- en reddingsmaterialen. 
  • Voor ongeveer €720 help je een rampenteam van 50 personen te trainen in EHBO, evacuaties en redding- en opsporing.
  • Voor ongeveer €8.000 kunnen bouwen we voldoende nieuwe toiletten voor een hele gemeenschap.
  • In totaal heeft het Rode Kruis een bedrag nodig van €75.000 het versterken van 10 gemeenschappen in het Cebu district op de Filipijnen. 
  • Hiermee worden zo’n 5.000 families op de lange termijn beter beschermd tegen natuurrampen.

 

Wat kun jij doen?

Met jouw hulp zorgen we voor sterke gemeenschappen die de impact van een ramp weten te verkleinen.

Waarom wachten met hulp tot de ramp plaatsvindt? Laat natuurgeweld geen ramp worden.

Rode Kruis

info@voorkomderamp.nl

A62ce0a8fa0e06daa21df8874d7131e9ba64f073

Waarom wachten met hulp totdat de ramp plaatsvindt? Dat is de basisgedachte achter het Rode Kruis Prinses Margriet Fonds. Het Fonds wil kwetsbare mensen in kwetsbare gebieden voorbereiden op natuurgeweld. Duurzame en slimme initiatieven helpen de lokale bevolking zich op eigen kracht beter voor te bereiden op de volgende ramp. Doordat we in actie komen vóórdat een natuurramp plaatsvindt, kunnen we levens redden en veel schade en leed voorkomen.