€ 1.810 opgehaald
50.000 streefbedrag 3% bereikt
Deze pionier steunt dit project: Thumb d97832883e12e84fda724afe7fb81a63d44fbb83 Acteur & presentator Lees het verhaal

Klimaatverandering slaat hard toe in Mali

De gevolgen van klimaatverandering slaan hard toe aan de rivieroevers in Mali. Periodes van grote droogte worden afgewisseld met hevige regenbuien. Hierdoor zien boeren hun oogsten verloren gaan. Verdord door de aanhoudende droogte, of weggespoeld door hevige regenbuien die de rivier de Sénégal buiten zijn oevers laat treden. Gezinsinkomens zijn onzeker. De rivierbermen brokkelen steeds verder af, waardoor een volgende overstroming een kwestie van tijd is. Het leven zoals de riviergemeenschappen al generaties lang leiden, komt in een neerwaartse spiraal terecht.

 

Het Rode Kruis bereidt mensen voor

Nieuwe inkomstenbronnen, andere landbouwmethoden en stevige rivieroevers helpen de riviergemeenschappen om de gevolgen van klimaatveranderingen aan te pakken. 

De aanpak van dit project in 3 dorpen aan Sénégal rivier is breed. Regenmeters helpen boeren te bepalen wanneer ze welke gewassen kunnen planten, om een verloren oogst te voorkomen. Vrouwen krijgen hulp om voor een eigen inkomen te zorgen. Meetpalen in de rivier waarschuwen de gemeenschap tijdig voor een overstroming. En het planten van bomen langs de bermen beschermt de oevers tegen erosie. Verder ontwikkelt het Rode Kruis plannen voor rampenparaatheid in nauwe samenwerking met de bewoners en plaatselijke autoriteiten.

Kosten

  • Voor €25 kan er al een boom worden geplant om de rivieroevers te beschermen.
  • Voor €50 help je een vrouw aan landbouwgereedschappen.
  • Voor €100 help je 10 vrouwen aan een zadenkit om gewassen te planten. 
  • Voor €250 kan er een regenmeter worden aangeschaft en kunnen 5 boeren getraind worden in het lezen van meteorologische data.
  • In totaal heeft het Rode Kruis een bedrag nodig van €250.000 voor het versterken van 3 gemeenschappen aan de Sénégal rivier in Mali. 
  • Hiermee beperkt het Rode Kruis de gevolgen van klimaatverandering voor 8.343 rivierbewoners.

 

Wat kun jij doen?

Met jouw hulp zorgen we voor stevige gemeenschappen die de impact van een ramp weten te verkleinen.

Waarom wachten met hulp tot de ramp plaatsvindt? Laat natuurgeweld geen ramp worden.

Rode Kruis

info@voorkomderamp.nl

A62ce0a8fa0e06daa21df8874d7131e9ba64f073

Waarom wachten met hulp totdat de ramp plaatsvindt? Dat is de basisgedachte achter het Rode Kruis Prinses Margriet Fonds. Het Fonds wil kwetsbare mensen in kwetsbare gebieden voorbereiden op natuurgeweld. Duurzame en slimme initiatieven helpen de lokale bevolking zich op eigen kracht beter voor te bereiden op de volgende ramp. Doordat we in actie komen vóórdat een natuurramp plaatsvindt, kunnen we levens redden en veel schade en leed voorkomen.