€ 0 opgehaald
50.000 streefbedrag 0% bereikt

Klimaatverandering slaat hard toe in Sudan

In de plattelandsgebieden van Sudan slaat klimaatverandering hard toe. Door onregelmatige regenseizoenen en periodes van grote droogte zien boeren landbouwgrond uitgeput raken. Deze toch al kwetsbare mensen zijn voor een groot deel afhankelijk van natuurlijke bronnen zoals regenwater. Landbouw en veehouderij biedt hen ook een bron van inkomsten. Gezinsinkomens zijn onzeker, voedselvoorzieningen nemen af en het risico op woestijnvorming is groot.


Duurzaam beheer van hulpbronnen

Zelfredzame gemeenschappen zijn beter voorbereid op de gevolgen van klimaatveranderingen. Duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen, het aanleggen van nieuwe landbouwmethoden die gebruik maken van zonne-energie en het herstellen en beschermen van aangetaste hulpbronnen in afgelegen gebieden helpen kwetsbare gezinnen.

De aanpak van dit project richt zich op de drie meest kwetsbare plattelandsregio’s in het gebied ten zuiden van de Sahara: Soedano-Sahelië. Samen met de lokale bevolking zoekt het Rode Kruis naar oplossingen voor duurzaam gebruik van hulpbronnen en nieuwe landbouwmethoden.  De verspreiding van kennis en middelen helpen hierbij.

Resultaat: gezinsinkomens en voedselvoorzieningen nemen toe en gezinnen zijn voorbereid op gevolgen van klimaatverandering.

Lees meer over dit project via de tab: Projectinformatie


Kosten

 • Voor ongeveer €50,- help je een vrijwilliger de lokale bevolking te trainen hoe zij nieuwe water- en energievoorzieningen moeten beheren.
 • Voor ongeveer €50,- help je een vrijwilliger een familie te leren hoe zij moeten omgaan met duurzame fornuizen en biogas voor het koken.
 • Voor ongeveer €100,- laat je al een vrijwilliger één kwetsbaar plattelandsgebied in kaart brengen.
 • Voor ongeveer €2.500,- help je één van de drie gebieden met kennisoverdracht over het bevorderen van duurzaam energieverbruik.
 • Voor ongeveer €8.000,- help je één duurzaam watersysteem te herstellen die gebruik maakt van zonne-energie.
 • In totaal heeft het Rode Kruis een bedrag van €10.000,- nodig om wateropvangsystemen voor herbebossing in een gebied te realiseren.


Wat kan jij doen?

Met jouw hulp zorgen we voor sterke gemeenschappen die de impact van klimaatveranderingen weten te verkleinen en zelf duurzaam natuurlijke hulpbronnen beheren zonder dat deze uitgeput raken.

Steun dit project met een donatie of kom in actie! Waarom wachten met hulp tot de ramp plaatsvindt? Laat natuurgeweld geen ramp worden! 

Rode Kruis

info@voorkomderamp.nl

De gevolgen van klimaatverandering

De gevolgen van klimaatverandering krijgen steeds meer impact op plattelandsgebieden van Sudan. Hevige regenbuien wisselen zich af met perioden van grote droogte. Deze omstandigheden leiden tot onvruchtbare landbouwgrond en weinig opbrengsten. Gezinnen en veehouders in de al kwetsbare gebieden als gevolg van de geografische ligging van het land, worden verder in gevaar gebracht door de uitputting van natuurlijke hulpbronnen.

In combinatie met het geringe aanpassingsvermogen van de lokale bevolking om op de gevolgen van klimaatverandering te kunnen reageren, hebben deze ontwikkelingen een negatieve invloed op de productiviteit van de belangrijkste bestaansmiddelen. Bovendien is de kans op woestijnvorming in deze gebieden groot.

Help jij mee deze neerwaartse spiraal te doorbreken en mensen voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering? Met jouw hulp weten we de impact van klimaatverandering verkleinen en natuurlijke hulpbronnen te beschermen.

 

Vernieuwde landbouwtechnieken en energiebronnen

 Duurzame energie

Hernieuwbare energie, in de vorm van zonne-energie, wordt steeds beschikbaarder en betaalbaarder in Sudan. Een land waar zon en wind niet schaars is. Het gebruik van duurzame energie zorgt ervoor dat natuurlijke hulpbronnen niet uitgeput raken. Het Rode Kruis zoekt samen met de lokale bevolking naar nieuwe manieren voor het herstellen, beheren en beschermen van landbouwgrond en natuurlijke hulpbronnen zoals hout en regenwater.

 

Plattelandsgebieden beter voorbereid

De focus van de activiteiten ligt in de volgende gebieden: El Golid in het Noorden, Shendi bij de rivier de Nijl, Telkouk in het gebied Kassala. In deze drie meest kwetsbare plattelandsgebieden van Sudan helpt het Rode Kruis mensen voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering.

Dit bereiken we door:

 • De belangrijkste gemeenschappelijke natuurlijke hulpbronnen die in dit gebied beschikbaar zijn te versterken in afgelegen gebieden
 • Meer irrigatiewater beschikbaar te maken door het onderhoud van bestaande waterpunten
 • Watervoorzieningsinstallaties aanleggen die gebruik maken van zonne-energie en de bevolking leren hoe zij deze moeten beheren
 • Verbeteren van landbouwapparatuur die ook gebruik maken van zonne-energie
 • Kleinschalige boeren en veehouders leren hoe zij hun levensonderhoud aan kunnen passen aan de veranderende klimatologische omstandigheden en daaruit voorkomende hulpbronnen
 • Duurzame oplossingen bieden voor gezinnen voor het gebruik van hout voor het koken: hout besparende ovens en gezinnen leren te koken op biogas
 • Campagne in de gemeenschappen te voeren met als doel kennisoverdracht over duurzaam energieverbruik. Daarnaast delen mensen uit verschillende gemeenschappen hun ervaringen met elkaar.

 

Het resultaat

Resultaat: ongeveer 30.000 mensen in 15 gemeenschappen in El Golid, Shendi en Telkouk zijn beter voorbereid op de gevolgen van klimaatverandering. Zij leren op een duurzame manier gebruik te maken van landbouwgrond en natuurlijke hulpbronnen, zodat deze niet uitgeput raken. We bestrijden woestijnvorming, waardoor gezinsinkomens en voedselvoorzieningen toenemen. De lokale bevolking is voorzien van goed gecoördineerde hulpverlening van het Sudanese Rode Kruis in samenwerking met het Nederlandse, Zweedse, Spaanse en Deense Rode Kruis.

 

Wat kan jij doen?

Steun dit project met een donatie of kom in actie

A62ce0a8fa0e06daa21df8874d7131e9ba64f073

Waarom wachten met hulp totdat de ramp plaatsvindt? Dat is de basisgedachte achter het Rode Kruis Prinses Margriet Fonds. Het Fonds wil kwetsbare mensen in kwetsbare gebieden voorbereiden op natuurgeweld. Duurzame en slimme initiatieven helpen de lokale bevolking zich op eigen kracht beter voor te bereiden op de volgende ramp. Doordat we in actie komen vóórdat een natuurramp plaatsvindt, kunnen we levens redden en veel schade en leed voorkomen.