€ 61 opgehaald
50.000 streefbedrag 0% bereikt

Ieder jaar treffen hevige overstromingen, orkanen en aardbevingen mensen op het eiland Tacloban in de Filipijnen. Deze rampen hebben onder andere kust- en aardverschuivingen tot gevolg. De directe schade van dit soort rampen is enorm.

Bovendien is de kans op een uitbraak van epidemieën als gevolg van stilstaand overstromingswater na een ramp erg groot. Mensen in de Filipijnen blijven hierdoor kwetsbaar en kunnen zich moeilijk wapenen tegen onvermijdelijke rampen in de toekomst.

 

Natuurlijke kustbescherming

Op het eiland Tacloban en in Tacloban City is de schade van orkaan Haiyan (2013) nog altijd voelbaar.  Beschadigde gebouwen en verwoeste kustbescherming zie je hier terug. In sommige delen zijn kwetsbare mensen nog altijd aan het herstellen van deze ramp. Door het herstellen en aanleggen van natuurlijke kustbescherming beschermt het Rode Kruis de meest kwetsbare mensen tegen orkanen en andere natuurgeweld.

 Stormschade na orkaan Haiyan

 

Mensen voorbereiden op rampen

Dit doen we door: 

 • Gemeenschappen beter voor te bereiden op rampen door het plaatsen van waarschuwingssystemen en het opzetten van veilige evacuatiecentra in kwetsbare gebieden
 • Het herstellen en aanleggen van natuurlijke kustbescherming, zoals mangroves en bossen bij het strand
 • Water- en sanitaire voorzieningen verbeteren en mensen voorlichten over goede hygiëne
 • De toegang tot schoon drinkwater vergroten
 • Betere afvalvoorzieningen in de gemeenschappen realiseren
 • Mensen leren om hun voedsel duurzaam te verbouwen en hen nieuwe vaardigheden aanleren om inkomstenbronnen te vergroten

 

Door de combinatie van deze activiteiten helpen we mensen in de meest kwetsbare gebieden op Tacloban. Help jij mee? Dit kan simpel en direct door een donatie of door in actie komen en geld op te halen voor dit project.

 

Lees meer over dit project onder de tab: projectinformatie.

Rode Kruis

info@voorkomderamp.nl

Sterke gemeenschappen 

Overstromingen, orkanen en aardbevingen zijn een veel voorkomend probleem op de Filipijnen. Het Rode Kruis bereidt mensen op Tacloban hierop voor door hen te informeren over de gevolgen van natuurrampen en het verbeteren van de (natuurlijke) kustbescherming.

Naast het voorbereiden van mensen op rampen zijn er activiteiten die zorgen dat de inkomsten van mensen veilig worden gesteld. Hierdoor zijn mensen minder kwetsbaar en sneller in staat om een ramp te boven te komen. Bovendien zijn sterke gemeenschappen beter gewapend tegen de uitbraak van ziektes als gevolg van slechte hygiëne en afvoersystemen.

Om deze activiteiten uit te kunnen voeren hebben we jouw hulp nodig! Jij kan helpen om mensen tegen dit natuurgeweld te beschermen en om hun leven te verbeteren. Dit kan je doen door een actie te starten om geld op te halen of door simpel en eenvoudig een donatie te doen. Investeren in preventie redt niet alleen levens, maar is ook kosten efficiënt. Lees hieronder meer over dit project!

 

Effectieve kustbescherming

Vloedgolven en overstromingen aan de kust als gevolg van stormen, hevige buien en moessons komen op Tacloban vaak voor. Omdat overstromingen een veel voorkomende probleem is en die binnen enkele dagen (soms uren) weer wegtrekken, krijgen deze rampen minder aandacht van bewoners, overheden en noodhulporganisaties. De gevolgen zijn echter enorm. Door stilstaand overstromingswater is de kans op uitbraak van ziektes en epidemieën groot.

Mensen op het eiland Tacloban zijn voor een groot deel afhankelijk van goede kustbescherming. Goede kustbescherming beschermt hen tegen hevige stormen en overstromingen. In sommige, dichtbevolkte gebieden, zoals Tacloban Stad, blijkt de kustbescherming in de vorm van een muur tijdens rampen niet effectief. Daarnaast wil het Rode Kruis in minder druk bevolkte gebieden dit probleem oplossen door mangroves en strandbossen te plaatsen als natuurlijke kustbescherming.

Mangroves en strandbossen zorgen niet alleen voor kustbescherming, het genereert ook nieuwe inkomsten voor mensen. In de natuurlijke kustbescherming gaan vis en andere zeedieren zich nestelen waardoor er nieuwe ecosystemen ontstaan. Dit biedt kustbewoners nieuwe vormen van inkomsten. Veel van hen zijn direct en indirect afhankelijk van deze vorm van inkomsten.

 

De impact van rampen verkleinen

Een tyfoon is de heftigste soort ramp voor mensen op Tacloban. Ondanks dat tyfoons niet vaak voorkomen, zijn de gevolgen allesverwoestend en blijven nog lang na slepen. Tyfoon Haiyan (2013) was een van de krachtigste stormen ooit gemeten en deze ramp heeft diepe littekens achtergelaten bij de bevolking op Tacloban.

Tijdens tyfoon Haiyan werd het duidelijk dat goede waarschuwingssystemen en evacuatieplannen ontbraken om mensen tijdig te waarschuwen en in veiligheid te stellen. Daarnaast was er een te kort aan goede veilige schuilplaatsen. Tyfoon Haiyan liet zien dat men onvoldoende voorbereid was op een ramp en dat de gevolgen voor de bevolking onderschat werden.

Het Rode kruis helpt mensen, in samenwerking met lokale overheden, zich hierop voor te bereiden door:  

 • Kwetsbare situaties in kaart brengen en rampenplannen hierop af te stemmen
 • Waarschuwingssystemen te plaatsen en veilige schuilplaatsen te bouwen
 • De bevolking te leren om snel en effectief te handelen bij een naderende storm om iedereen in veiligheid te brengen
 • De natuurlijke kustbescherming verbeteren door het aanplanten van nieuwe mangrovebossen en strandbossen
 • Mensen trainen in het onderhouden en aanplanten van natuurlijke kustbescherming
 Reddingsteamlid

Uitbraak van ziektes verminderen 

Overstromingen vanuit de kust zorgen voor net zoveel schade als overstromingen als gevolg van een hevige regenbui. Het vervuilde overstromingswater zorgt voor uitbraak van ziektes, waardoor mensen last krijgen van diarree en andere water gerelateerde ziektes als gevolg van slechte hygiëne. Bovendien zijn mensen zich onvoldoende bewust van de gevolgen van slechte hygiëne.

Om de uitbraak van ziektes als gevolg van vervuild overstromingswater tegen te gaan, traint het Rode Kruis mensen hoe zij moeten om gaan met hygiëne, hun handen wassen en afval verwerking. Waterputten worden verhoogd, zodat die tijdens een hevige regenbui niet kunnen overstromen. De kwaliteit van water en sanitaire voorzieningen worden verbeterd  en de toegang tot schoon drinkwater wordt aangepakt.   

 Tijdelijk waterpunt

Natuurlijke zelfredzaamheid

Kustbewoners zijn kwetsbaar voor natuurrampen, mede door verkeerd gebruik of slecht onderhoud van hun natuurlijke omgeving. Mede hierdoor verdwijnt de natuurlijke bufferzone waardoor zij extra kwetsbaar zijn voor natuurgeweld. Zij zijn afhankelijk van natuurlijke kustbescherming als bescherming tegen rampen én als inkomstenbron door het ecosysteem dat hierdoor tot leven komt.

De oplossing om Noord-Tacloban beter te beschermen tegen rampen zit niet in het aanleggen van dijken en dammen, maar zal voornamelijk de focus hebben op het aanleggen van natuurlijke oplossingen. Het aanleggen van mangroves en strandbossen is hier een onderdeel van. Door mangroves en strandbossen verkleinen we de impact van natuurgeweld zoals vloedgolven en overstromingen.

 Mangoves planten

Wat kan jij doen?

Voor €1.500,- trainen we een hele gemeenschap om te reageren op een naderende ramp. Help deze mensen zich voor te bereiden op de onvermijdelijke ramp.

Jij kunt helpen door een actie te starten en zo op een leuke manier geld op te halen, of door eenvoudig en direct te doneren voor dit project.

Waarom wachten met hulp tot de ramp plaatsvindt? Laat natuurgeweld geen ramp worden.

 

A62ce0a8fa0e06daa21df8874d7131e9ba64f073

Waarom wachten met hulp totdat de ramp plaatsvindt? Dat is de basisgedachte achter het Rode Kruis Prinses Margriet Fonds. Het Fonds wil kwetsbare mensen in kwetsbare gebieden voorbereiden op natuurgeweld. Duurzame en slimme initiatieven helpen de lokale bevolking zich op eigen kracht beter voor te bereiden op de volgende ramp. Doordat we in actie komen vóórdat een natuurramp plaatsvindt, kunnen we levens redden en veel schade en leed voorkomen.